سپتامبر 20, 2018

تاریخچه گوگل | جشن تولد گوگل | Google BirthDay 2018

تاریخچه گوگل از ابتدای تاسیس تاریخچه گوگل | جشن تولد گوگل | Google BirthDay 2018 گوگل پروژهٔ تحقیقاتی بود که در ژانویهٔ ۱۹۹۶ توسط لری پیج […]