مارس 4, 2014

HTML چیست؟ و چه کاربردی دارد

HTML چیست؟ و چه کاربردی دارد عبارت HTML ( اچ تی ام ال ) مخفف Hyper Text Markup Language به معنی زبان نشانه گذاری فوق متن […]